Kontakt

Polska Izba Makaronu

ul. PCK 39
09-400 Płock

Telefon: +48 509 811 690

E-mail: izba@makarony.net

Logowanie dla członków

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Logowanie

Zakres działalności

 • Działanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wdrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego.
 • Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnej działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego.
 • Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej.
 • Rozwój kształcenia zawodowego swoich członków, prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów.
 • Kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowalnych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.
 • Branie udziału, na zaproszenie organów państwowych, organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, w pracach różnych instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach należących do zakresu działania Izby.
 • Popularyzowanie wiedzy ekonomiczno-prawnej oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie doradztwa i pomocy ekonomicznej, organizacyjno-technicznej, wykonywanie ekspertyz, analiz, badań rynkowych.
 • Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.
 • Sporządzanie analiz dotyczących aktualnego stanu zachowań rynkowych oraz prognoz dla branży produkcji makaronu, przetwórstwa zbóż oraz podmiotów współpracujących z tymi branżami,
 • Prowadzenie i wspieranie działań mających na celu promowanie spożycia makaronu i produktów zbożowych, na terytorium kraju i poza nim ,
 • Promowanie i wspieranie działań mających doprowadzić do zmiany postrzegania makaronu i produktów zbożowych jako elementu zdrowej diety, 
 • Przeprowadzenie akcji promocyjnych dotyczących zwiększenia świadomości walorów smakowych i wartości odżywczych makaronu