Kontakt

Polska Izba Makaronu

ul. PCK 39
09-400 Płock

Telefon: +48 509 811 690

E-mail: izba@makarony.net

Logowanie dla członków

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Logowanie

APEL do Ministra Jacka Sasina

Apel

do Pana Jacka Sasina

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze,   w imieniu zarządu Polskiej Izby Makaronu i Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego, apelujemy o podjęcie dialogu wokół wyzwań w branży makaronowej i młynarskiej w świetle rosnących cen energii elektrycznej, paliw i gazu. Polska Izba Makaronu i Związek Młynarski, podejmują szereg działań dążących ku poprawie sytuacji w branży rolno – spożywczej a jednym z nich jest prowadzenie dialogu z administracją państwową. Największym wyzwaniem dla naszych branż jest obecnie utrzymanie rotacji produktów i zachowania ciągłości łańcucha dostaw po wzroście cen energii elektrycznej, paliw i gazu, czyli kluczowych czynników w produkcji makaronu i mąki, co wiąże się z koniecznością podjęcia działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom, przetwórcom żywności i dystrybutorom żywności: - sprzedaży gazu po cenach nie wyższych niż średni koszt jego pozyskania, powiększony o średni ważony koszt kapitału; - wprowadzenie mechanizmów ochrony przed drastycznymi i nadmiernymi podwyżkami cen energii elektrycznej. (Podwyżki cen energii doprowadzą do kolejnej podwyżki kosztów produkcji, a w konsekwencji przemysł młynarski i makaronowy stanie przed koniecznością dalszego podwyższenia cen produkowanych przez nich produktów będących podstawą diety. Te podwyżki odczują wszyscy konsumenci, a najmocniej ci z grupy o największym udziale wydatków na żywność (a więc ci o najniższych dochodach). Jest proponowany mechanizm ograniczenia wzrostu cen gazu, powinien być więc rozważony także taki mechanizm ograniczający wzrost cen energii elektrycznej dla sektora żywnościowego produkującego podstawowe produkty codziennego żywienia.);   - wyłączenie producentów makaronu oraz branży młynarskiej z planów ograniczenia poboru energii elektrycznej oraz gazu sieciowego (w sytuacji ogłoszenia określonych stopni zasilania) w celu zapewnienia możliwości ciągłości produkcji i tym samym zaopatrzenia konsumentów. Polska jako jeden z największych producentów żywności w UE gwarantuje dostawy żywności do innych państw członkowskich. Jednak utrzymanie tej roli i pozycji wymaga zagwarantowania ciągłości produkcji, a to z kolei związane jest z zapewnieniem dostaw nośników energii elektrycznej podmiotom zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności oraz pasz - produkcja makaronu jest bardziej energochłonna niż np. piekarnictwo. Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć temat sprzedaży gazu po cenach nie wyższych niż średni koszt jego pozyskania, powiększony o średni ważony koszt kapitału oraz wyłączenia naszych branż z ograniczeń w poborze energii elektrycznej oraz gazu - w naszej opinii firmy makaroniarskie jak i młynarskie powinny być ujęte m.in. w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Będziemy zobowiązani za możliwość spotkania się z Panem Premierem.    

Z poważaniem,

Marek Dąbrowski Prezes Zarządu PIM,

Krzysztof Gwiazda Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

 

» więcej aktualności »