Kontakt

Polska Izba Makaronu

ul. PCK 39
09-400 Płock

Telefon: +48 509 811 690

E-mail: izba@makarony.net

Logowanie dla członków

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Logowanie

Przedstawiciele Polskiej Izby Makaronu spotkali się z Ministrem Januszem Kowalskim Pełnomocnikiem Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w celu omówienia sytuacji branży makaronów w Polsce

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Makaronu (PIM) z Ministrem Januszem Kowalskim, w sprawie ochrony interesów polskich producentów makaronu. Podczas spotkania, zostały poruszone zagadnienia dotyczące poprawy sytuacji branży makaronów w Polsce. Makarony produkowane w Polsce spełniają najwyższe standardy jakości, cieszą się zaufaniem klientów a dzięki relatywnie niskiej cenie nie są dostępne dla wszystkich użytkowników. Ważne jest, aby poprzez prowadzoną politykę rolno-spożywczą przedstawicieli administracji nie zaburzyć łańcuchów dostaw i czynników wpływających na produkcję makaronu – dlatego tak ważne jest zadbanie o zabezpieczenie interesów polskiej branży makaronów i wsparcie jej poprzez gwarantowane działania na rzecz produkowanego surowca – zaznaczył Marek Dąbrowski, Prezes Polskiej Izby Makaronu.  Polscy przedsiębiorcy, główni małe i średnie zakłady produkcyjne, jako największy problem w swojej działalności podają rosnące ceny energii. Polska Izba Makaronu dąży do tego, aby mieć realny wpływ na ochronę konsumentów przed wysokimi stawkami na żywność i utrzymanie rotacji produktów oraz zachowanie ciągłości łańcucha dostaw po wzroście cen. Jako ważny element członkowie PIM zwracają uwagę na konieczność prowadzenia dialogu i budowania pozycji polskiego makaronu w sektorze rolno-spożywczym. Branża makaronowa jest jednym z działów przemysłu spożywczego, a jej główny potencjał tkwi w firmach średniej wielkości odpowiedzialnych za połowę produkcji krajowej. Ważne jest wsparcie tych podmiotów i wysłuchanie postulatów. – podkreślił Minister Janusz Kowalski, Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW Polska Izba Makaronu dąży także do zagwarantowania ochrony polskiego makaronu jako ważnego elementu w sektorze rolno - spożywczym gwarantującego stabilność rynku, dlatego nie ustępuje w prowadzeniu rozmów na temat sytuacji branży. Członkowie Izby zaniepokojeni sytuacją producentów makaronu w ramach swojej działalności podejmują szereg działań dążących ku poprawie sytuacji w branży rolno – spożywczej a jednym z nich jest prowadzenie rozmów z administracją państwową. Podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrazili głęboką nadzieję na kontunuowania dialogu wokół wyzwań w branży.  

» więcej aktualności »