Kontakt

Polska Izba Makaronu

ul. PCK 39
09-400 Płock

Telefon: +48 509 811 690

E-mail: izba@makarony.net

Logowanie dla członków

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Logowanie

Brak wsparcia energetycznego grozi destabilizacją rynku rolno -spożywczego w Polsce.

Polska Izba Makaronu i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego ponownie apelują do rządu o wsparcie w obliczu rosnących cen energii. - Brak wsparcia energetycznego grozi destabilizacją rynku rolno-spożywczego w Polsce - twierdzą przedstawiciele branż.  Na początku września związki przesłały swój apel do Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych, aby ten w imieniu rządu podjął rozmowy na temat wsparcia dla producentów żywności w obliczu rosnących cen energii elektrycznej, paliw i gazu. Teraz, z okazji Światowego Dnia Żywności, Polska Izba Makaronu i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego, ponownie apelują do rządu o wsparcie branży rolno – spożywczej w świetle rosnących cen energii elektrycznej.  Brak wsparcia energetycznego grozi destabilizacją rynku rolno -spożywczego w Polsce. Apel Polskiej Izby Makaronu i Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego do Rządu z okazji Światowego Dnia Żywności Z okazji Światowego Dnia Żywności, który obchodzony jest na całym świecie 16 października, Polska Izba Makaronu i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego, ponownie apelują do Rządu o wsparcie branży rolno – spożywczej w świetle rosnących cen energii elektrycznej. Polska Izba Makaronu i Związek Młynarski, podejmują szereg działań dążących ku poprawie sytuacji w branży rolno – spożywczej, a jednym z nich jest prowadzenie dialogu z administracją państwową. Branża rolno - spożywcza nadal pozostaje bez wsparcia w temacie energii mimo tego, że boryka się z takimi wyzwaniami jakimi są obecnie utrzymanie rotacji produktów oraz zachowanie ciągłości łańcucha dostaw po wzroście cen energii elektrycznej, paliw i gazu, czyli kluczowych czynników w produkcji makaronu i mąki. . Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony na całym świecie 16 października, a jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. Polska jako jeden z największych producentów żywności w UE gwarantuje jej dostawy do innych państw członkowskich, jednak utrzymanie tej roli i pozycji wymaga zagwarantowania ciągłości produkcji, a to z kolei związane jest z zapewnieniem dostaw nośników energii elektrycznej podmiotom zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności oraz pasz. Konieczne jest dążenie do eliminacji zaburzeń na rynku spożywczym i zabezpieczenie żywnościowo tych, którzy zarabiają najmniej, a to właśnie dzięki mące produkuję się między innymi makaron oraz chleb. Działania dążące ku ochronie konsumentów przed wysokimi wydatkami na żywność to wyzwanie, które stoi przed polskim rządem. Branża rolno-spożywcza jest ważnym filarem życia społeczeństw, dlatego też, apelujemy o uwzględnienie nas, producentów makaronu i mąki, a w tym blisko 8 tysięcy pracowników w Ustawach pomocowych w świetle rosnących cen energii elektrycznej.

» więcej aktualności »